Автоключар и Автоаларми в  град Варна

→ Контролни системи за достъп ←

икона на 24

Боравенето с много на брой ключове често може да се превърне в проблем, особено при работа в офис с голям брой служители. Ключовете могат да бъдат загубени, забравени и т.н. Освен това, недобросъвестни служители могат да ги дублират и след време да ги използват за користни цели.

В такива случаи, обезпечането на сигурността на Вашите помещения и материални ценности се усложнява.

Във връзка с това, Вега Секюрити предлага продажба, монтаж и поддръжка на безключови механични и дигитални входни системи за сигурност. Контролните системи могат да поддържат огромен брой потребителски кодове и осигуряват много високо ниво на сигурност.

Вега Секюрити предлага също Мастер Системи за град Варна и околностите, при които всеки Ваш служител може с един единствен ключ да отключва само вратите, които има право. По този начин, Вие имате пълен контрол над достъпа на служителите Ви в различните помещения. Вариантите за изграждане на Мастер Системи са доста и тук няма да се спираме на всички.

Ако имате конкретни въпроси или искате консултация за изграждане на контролна система за достъп, не се колебайте да попитате!