Автоключар и Автоаларми в  град Варна

→  Р.А.П.А.С. гр. Варна ←

икона на 49

Фирма Р.А.П.А.С. – 97 ЕООД въвежда единствената по рода си на територията на България система за локализиране и наблюдение на подвижни обекти. Благодарение на доброто взаимодействие с органите на МВР, и на база подписани договори с водещи застрахователни компании и вносители на автмобили, за периода на действие на системата РАПАС, са разкрити над 1100 кражби на автомобил на стойност на 50млн. лева (което е над 80% разкриваемост).

С разрастването на автотранспорта в България, все повече се налага използването на GPS системи. За тази цел РАПАС разработи и предлага на своите клиенти едно сигурно решение за наблюдение и контрол на моторни превозни средства. Фирма Вега Секюрити предлага услугата разработена от РАПАС за град Варна - информационна технология, с помощта на която лесно и удобно може да осъществявате една важна част от бизнеса Ви – контрол и управление на автомобилни паркове.