Автоключар и Автоаларми в  град Варна

→ GPS системи за град Варна ←

икона на 50

Какво представлява GPS?

Глобална система за позициониране (GPS) е името на спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време.Системата се състои от минимум 24 спътника, разположени на 6 орбити на височина около 20 000 километра и наземен контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на Земята. Принципът на действие се базира на измерването на разстоянието от мястото, чиито координати търсим, до група спътници, чиито координати са точно определени и известни. Разстоянието се пресмята на базата на времето за разпространение на радиосигнала от спътника до потребителя.

GPS е система проектирана и контролирана от Министерството на отбраната на САЩ. Тя може да бъде използвана безплатно от всеки.

Първоначалното предназначение на системата за позициониране GPS (Global Positioning System) е било да отговори на нуждите на военните. Впоследствие редицата предимства на технологията я налагат в бизнеса и живота на хората.

Използването на GPS в колата дава много предимства, особено при чести пътувания из непознати места. GPS е незаменим помощник при такива пътувания тъй като с него не рисувате да се изгубите из непознати места.

Вега Секюрити Ви предлага монтиране на GPS системи и наблюдение в реално време в град Варна.