Автоключар и Автоаларми в  град Варна

→ Застраховки в град Варна ←

икона на 57

Какво е застраховането?

Застраховането е дейност, чрез която хората (наричани физически лица) или различни фирми и други служби (наричани юридически лица) внасят определена сума пари на вноски (наричани премии) за определен период от време, чрез която си осигуряват средства за покриване на щети, които могат да се появят при определени обстоятелства (например пожар, природни стихии, по времена пътуване и пр.).

Възможността да се случи нещо, което да доведе до унищожаване на имущество или човешки живот (къща, кола, автобус, реколта и пр.) се нарича “риск”. Застраховането представлява покриване на различни рискове като земетресение, пожар, катастрофа, кражба, смърт, болест и др.

За Вашето спокойствие и сигурност фирма Вега Секюрити Ви предлага всички видове застраховки:
Застраховките могат да се сключат на посочен от Вас адрес и удобно за Вас време! За фирми и комплексни решения – ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ.